.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

T. J. Sokol Libňatov

Název organizace: Tělocvičná jednota Sokol Libňatov
IČO: 72080426
Forma: Pobočný spolek
Adresa: Libňatov 148, 542 36 Libňatov

Představitelé:

  • starosta - Jan Balcar
  • jednatelka - Kateřina Valdová
  • hospodářka - Pavlína Bejrová
  • náčelník - Jan Kadaník
  • náčelnice - Petra Endlichová
  • vzdělavatel - Aleš Kosina
  • kontrolní komise - Jiří Klement, Jaroslav Pich ml., Tomáš Endlich
  • vyslanec do župy - Jan Balcar (náhradnice: Veronika Balcarová)

Počet členů: 38 (z toho 17 dětí)


Rok 2022:

Den Země v Libňatově

Jarní sluníčko nenápadně vystrkuje růžky a svými paprsky naplňuje naše obydlí jarním teplem. Nemilosrdně však odhaluje vše, co skrylo zamračené počasí a sníh. Proto v sobotu 30. 4. 2022 vyrazila početná skupina T. J. Sokol Libňatov na procházku po obci. Vybaveni igelitovými pytli, rukavicemi a taškami se rozešli účastníci směrem do Barchovin – po Panské cestě na dolní konec obce a ke kurtům a směrem do Svobodného – nad Tylův palouček.

„Potkali jsme spoustu znehodnocených věcí, někdo se nestydí nechat v lese i celý odpadkový pytel s domovním odpadem, kus kuchyně nebo zbytky lednice. Tohle samo nezmizí. Našli jsme i kuriózní kousky jako je zákazová dopravní značka, lahve od vína, kus auta a kluky potěšila nalezená bankovka“, řekla Veronika Balcarová, spoluorganizátorka letošní akce Ukliďme Libňatov.

Hodně odpadu bylo vytříděno. Objemný odpad zůstal v pytlích u silnice. V dalších dnech obecní pracovník spolu se starostou Jaroslavem Pichem svezli odpad na jedno místo, odkud ho odvezla svozová firma.

Sraz měli všichni u altánu na dolním konci, kde akci vyhodnotili a odměnou bylo drobné občerstvení. Prohloubili jsme si vztah člověka k přírodě k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Uklízení se zúčastnilo 7 dětí a 8 dospělých.

Velký dík patří Studentskému parlamentu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. za jeho finanční podporu a Obci Libňatov za spolupráci při likvidaci odpadu.

Fotogalerie zde >>>

Iva Vašatová
T. J. Sokol Libňatov

Tenisová liga 2022
Stránka věnovaná tenisové lize 2022 >>>


Rok 2021:

Sokolové se vrátili do Jizerek

Protáhnout tělo a okukovat přírodní krásy Jizerských hor se o prvním říjnovém víkendu rozhodli libňatovští sokolové. V pátek 1. října v podvečer vyrazila z Libňatova kolona aut do Horního Polubného. Devatenáctičlenná výprava se do neděle utábořila na Chalupě U Smrku.

Příprava na tradiční podzimní výpravu nebyla jednoduchá. Museli jsme nachystat několik alternativ s ohledem na počasí, epidemická opatření a další nečekané vlivy, které poslední rok naši společnost sužují. Proto v pátek večer proběhla důležitá porada, na které jsme rozhodli, co v sobotu podnikneme.

Sobotní ráno jsme zahájili za krásného počasí ranní rozcvičkou pod vedením náčelníka jednoty Honzy Kadaníka. Rozcvičeni a posilněni vydatnou snídaní jsme vyrazili na výpravu do hor. Jizerské hory jsou hory propojeny stezkami a cestičkami, které zvládnou i ti nejmenší. Náš cíl byla pláň na Jizerce pod Středním jizerským hřebenem. Romantická procházka podzimní přírodou byla okořeněna ukázkami amatérských hvězdářů, muzeem, ekocentrem a výborným obědem.

Odpoledne jsme se přesunuli do obce Příchovice, kde jsme navštívili nejmladší dřevěnou rozhlednu Jizerských hor, Maják, areál U Čápa a Muzeum Járy Cimrmana. Místo se ukázalo jako ideální k občerstvení a odpočinku. Zkrátka parádní výletní zastávka v tomto magickém kraji. Při odpoledním pohledu na okolní hřebeny jsme alespoň na dva dny vypustili dnešní uspěchanou dobu.

Sobotní společenský večer zahájily Natálka a Bára, které připravily vědomostní soutěž z českých a sokolských dějin spojenou se stezkou odvahy. Poté následovaly náročnější hry již bez účasti nejmenších. Neděle byla zahájena budíčkem náčelníka Honzy Kadaníka, který si opět připravil náročnou rozcvičku. Po snídani jsme se rozjeli někteří domů a někteří ještě pokračovali v programu. Sokolové podnikají podzimní víkendové pobyty pravidelně. Jsme rádi, že se to letos po dvou letech opět povedlo.

Fotogalerie zde >>>

Iva Vašatová
T. J. Sokol Libňatov

Libňatovský dětský olympijský den

Dětský den už tradičně patří mezi společenské akce, které pro děti i jejich rodiče pořádá některý ze spolků v Libňatově. Letos v roce 2021 se tohoto úkolu zhostil T. J. Sokol Libňatov ve spolupráci se SDH Libňatov.
21. červen 2021 patřil dětem z Libňatova a okolí – zahrály si na olympioniky. Mezi sportovními úkoly je cestou čekala i vědomostní část o lidském těle. Pěnové puzzle „kostra“ všem dívkám a chlapcům hravou formou ukázalo, z jakých kostí se skládá lidské tělo. Celkem děti absolvovaly 4 sportovní a 2 vědomostní úkoly. Od nového altánu na dolním konci Libňatova, přes cesty v katastru obce se dostaly na hřiště k mateřské škole.
Vyzkoušely si hod na koš jako basketbalisté, složily zvířecí puzzle i kostru – pak tu svou rozhýbaly u střelby na branku florbalovou hokejkou, absolvovaly slalom s ping–pongovým míčkem a nakonec se musely trefit fotbalovým míčem do branky. Za každý splněný úkol získaly razítko do kartičky, kterou obdržely na startu. V cíli čekala na soutěžící čokoládová medaile, pamětní medaile, sladkosti, ovoce a poukázka na občerstvení. Celkem dorazilo a soutěžilo 61 dětí, které cestou doprovázeli rodiče nebo prarodiče nebo kamarádi. Všechny pořadatelé potěšil velký počet malých nadšených sportovců. Na hřišti byl pro děti připraven skákací hrad. I přes veliké teplo byl plně obsazen. Také káď naplněná vodou nalákala k osvěžení mnoho dětí. Děti byly spokojené, moc se jim sobotní odpoledne líbilo.
Členové SDH se postarali o výborné občerstvení – párky v rohlíku, popcorn, točenou malinovku a mnoho dalšího. Moc děkujeme za spolupráci.
Také děkujeme všem členům Sokola, kteří se podíleli na přípravách a realizaci dětského dne.
Bez spolupráce nás všech by se nám to jen těžko povedlo.
S námi budou na dětský den rádi vzpomínat nejen děti, ale i jejich rodiče a všichni účastníci.
Při pořádání dětského dne si můžeme uvědomit, že jejich smysl je především v tom, aby se lidé
setkali a děti se dobře pobavily, a to se podařilo na výbornou.

Pavlína Bejrová
T. J. Sokol Libňatov

Fotogalerie zde >>>

Lesní výlet do středověku

Sobota 29. 5. 2021 patřila lesní procházce zakončené zajímavým výkladem na hradě Vízmburk.
Od obchodu v Libňatově, přes kurty, po Panské cestě, přes Picimberk jsme vyrazili na lesní procházku s cílem poznání středověké historie k hradu Vízmburk. Cestou jsme poznávali koloběh života ve smíšeném lese – druhy stromů, semen a lesních živočichů. Prostřednictvím infotabulí jsme se dozvídali i novinky o historii místa, kde žijeme. Pohyb, čerstvý vzduch, uklidňující zeleň, po náročném týdnu všem udělala dobře. Ukázali jsme si podrobněji druhy kůry a dřevo stromů tak, aby je děti v přírodě dokázaly samy rozpoznat.
Na hradě čekalo příjemné občerstvení a zajímavá prohlídka s výkladem, kterou speciálně pro nás připravil Jaroslav Balcar ze Sdružení pro Vízmburk, z. s. V podhradí jsme si vyzkoušeli střelbu z luku, středověká řemesla a poslechli středověkou hudbu, kdo měl chuť, tancoval.
Velký dík patří Studentskému parlamentu MAS Království – Jestřebí hory o.p.s. za jeho finanční podporu.

Iva Vašatová
T. J. Sokol Libňatov

Fotogalerie zde >>>

Den Země v Libňatově, letos trochu netradičně

Rezavá řídítka, katalyzátor, maják z auta, pneumatiky, kyblíky, použité hygienické potřeby… i tohle všechno jsme našli v sobotu 24. 4. 2021 při úklidu naší vesnice.

Vzhledem k současné situaci nebylo možné připravit obvyklou oslavu Dne Země. To ale neznamená, že bychom rezignovali. Naopak, ve 14:00 jsme se sešli u mateřské školky a rozdělili se do 4-5 skupin. V rozestupech – vybaveni igelitovými pytli, rukavicemi a taškami, jsme vyrazili na dlouhou procházku směr: Barchoviny – po Panské cestě na dolní konec obce, na Tři prdy a ke kurtům; Svobodné – nad Tylův palouček a na Maršovskou cestu. To, co jsme nemohli unést, jsme dali do pytlů a zůstalo u silnice. Hodně odpadu jsme vytřídili do plastu, papíru, skla a železa. V pondělí zaměstnanci obce se starostou Jaroslavem Pichem svezli odpad na jedno místo, odkud ho odvezla svozová firma.

Navečer jsme se všichni potkali u ohniště na dolním konci, kde jsme akci vyhodnotili, sdíleli si zážitky a opekli buřtíky. S dětmi jsme se shodli, že nejlepší je odpad nevytvářet – znamená to ušetřit energii, suroviny i naši kapsu. Zkrátka nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. „Jsem ráda, že třídění a sběr odpadků, ukazuje, že ekologické nakládání s odpady patří u našich občanů už k samozřejmostem,“ řekla Iva Vašatová, hlavní koordinátorka akce. Svátečního odpoledne se účastnilo 11 dětí a 20 dospělých z řad T. J. Sokol Libňatov a rodinných příslušníků.

Velký dík patří Studentskému parlamentu MAS Království – Jestřebí hory o.p.s. za jeho finanční podporu a Obci Libňatov za spolupráci při likvidaci odpadu.

Jan Balcar
Starosta T. J. Sokol Libňatov

Fotogalerie zde >>>

Tenisová liga 2021
Stránka věnovaná tenisové lize 2021 >>>


Rok 2020:

Turnaj ve stolním tenise

Stolní tenis má v Libňatově velkou tradici a jsme rádi, že před dvěma roky začaly tréninky i pro děti. Od listopadu do dubna vždy ve čtvrtek se pravidelně scházelo cca 10 dětí, převážně kluků na sále v kulturním domě. Vždy bylo nutné nanosit a smontovat stoly. K tomu bylo potřeba, aby se vždy sešli minimálně dva silní dospěláci. Proto jsme v loňském roce zahájili obměnu stolů a koupili dva nové mobilní. Nejen, že se příprava výrazně zjednodušila, ale i výkony na nových stolech se zlepšily.

Proto jsme v letošním roce požádali o dotaci na podporu Mládežnického stolního tenisu Královéhradecký kraj. Získali jsme 20 000 Kč a zakoupili dva nové mobilní stoly a dvě nové síťky. V tuto chvíli bude možné bezproblémů hrát na čtyřech mobilních stolech a mladí sokolíci budou moct hrát naplno po celý trénink. Děkujeme Královéhradeckému kraji za podporu.

Tréninky dětí jsou plánovány od listopadu, ale uvidíme, zda nás aktuální situace do sálu pustí.

Jan Balcar, T. J. Sokol Libňatov

Tenisová liga 2020
Stránka věnovaná tenisové lize 2020 >>>


Rok 2019:
Už tradiční aktivity, kterým se T. J. Sokol přes rok věnuje, se uskutečnily i v roce 2019: Sokol opět zaštítil Velikonoční turnaj ve stolním tenise, tenisovou ligu, tenisový turnaj a stále se daří držet v obci zájem o cvičení žen a také o cvičení s dětmi.

Společně s ostatními spolky se udržuje vzájemná podpora – zástupci T. J. se účastnili jejich výročních schůzí a oni naopak té sokolské. V rámci aktivit se v roce 2019 uskutečnila už tradiční akce, a to další podzimní výjezd, tentokrát do Orlických hor do Penzionu U Matulů. Počasí nám opět vyšlo na jedničku a tak část výpravy jeden den ráno vyšla na horu Šerlich, část pak do zámeckého parku v Častolovicích, každý podle svých možností. Sobotní večer pak všichni věnovali stezce odvahy a příjemnému společnému pozesení. V neděli po snídani si pak každý zvolil vlastní cestu domů.

V roce 2020 čeká libňatovský Sokol významné výročí, a to 100 let od založení odbočky Sokola v Libňatově, tehdy zařazené pod Sokol Havlovice. Z tehdejších zápisů z obecních kronik a z knihy zápisů Sokola vyčteme, že o Sokol by tehdy velký zájem, libňatovští se chtěli potkávat a mít společné zážitky. Odbočka fungovala, rostla a zájem sílil a v roce 1929 už se objevila i myšlenka vytvořil i samostatnou jednotu Sokol Libňatov, a to se v únoru roku 1930 nakonec podařilo – což znamená další výročí – 90 let od založení samostatné jednoty. Zároveň ale také v květnu slavíme 10 let od znovuobnovení T. J. Sokol v Libňatově. Za 10 let ušla jednota dlouhou cestu a snad se zatím daří naplňovat myšlenky jdoucí napříč celým Sokolem – pěstování tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, ale hlavně dát znovu smysl Sokolu jako spolku, který spojuje všechny bez rozdílu věku, pohlaví a společenského postavení.

A jak píše Dagmar Karlíková v kronice Sokola Úpice, v roce 1990, kdy se v Úpici Sokol obnovil: „…Sokol vzlétl a jak vysoko vylétne, záleží jen na nás.“.

Tenisová liga 2019
Stránka věnovaná tenisové lize 2019 >>>


Rok 2018:

Krabice od bot
Blíží se čas Vánoc. Těšíme se na rodinnou pohodu, na spoustu dárků pod stromečkem, ale bohužel ne všechny děti mají takové štěstí prožívat Vánoce stejně jako my. Proto jsme se s našimi dětmi rozhodli zapojit do akce "Krabice od bot - děti věnují dětem k Vánocům", kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve Evangelické. Proč zrovna název "Krabice od bot"? Princip celé akce spočívá v tom, že děti naplní krabice od bot různými dárky, zabalí je jako vánoční balíček, označí věkem podarovaného a odevzdají je na sběrné místo, které zajistí předání dětem z azylových domů, chudých rodin nebo nízkoprahových center.
Více v galerii Krabice od bot >>>

Tenisová liga 2018
V roce 2018 se uskutečnil v pořadí již devátý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T.J. Sokol Libňatov. Do soutěže se přihlásily 4 ženy a 15 mužů. Počet účastnic ženské soutěže tak poklesl o tři. Počet přihlášených mužů se sice nezměnil, změnilo se však obsazení, neboť jsme přivítali několik nováčků. Naopak někteří dlouholetí hráči se do letošního ročníku nepřihlásili.
Více ve fotogalerii >>>

Tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 11. 8. 2018 se konal jubilejní desátý tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T.J. Sokol Libňatov. Termín se podařilo trefit ideálně, neboť počasí přálo a k příjemně prožitému sportovnímu dni přispělo slunečné počasí. Bohužel ne vždy prázdninový termín vyhovuje všem, a tak někteří z tradičních účastníků nedorazili. Někdo se ženil, jiný třeba staví dům. I tak na kurt dorazilo 16 účastníků, z toho 4 zástupkyně něžného pohlaví.
Více ve fotogalerii >>>

XVI. Všesokolský slet
Převážná část našich aktivit se od září loňského roku soustředila na přípravy k účasti na XVI. Všesokolském sletu. Na vystoupení v rámci hromadné skladby pro mladší školní žactvo "Děti, to je věc!" se pod taktovkou vedoucí skladby Ivy Pichové pilně připravovalo 16 nejmladších členů naší jednoty a 4 cvičenky se zapojily do skladby pro dorostenky a mladší ženy "Siluety", kterou secvičily ve spolupráci s jednotou T. J. Sokol Úpice.
Více ve fotogalerii >>>

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl v sobotu 14. 4. 2018. Samotnému turnaji jako vždy předcházely pravidelné čtvrteční tréninky.
Více ve fotogalerii >>>

Tenisová liga 2018
Stránka věnovaná tenisové lize 2018 >>>


Rok 2017:

Mikuláš v Sokole
Od podzimu opět s dětmi cvičíme každý týden v kulturním domě v Libňatově. V roce 2017 je ale cvičení zaměřené jinak. Poctivě se každou cvičební hodinu věnujeme nácviku skladby na Všesokolský slet, který se bude konat v červenci roku 2018. Nakonec jsme se rozhodli pro skladbu „Děti, to je věc“; je to skladba na hudbu Jaroslava Uhlíře určená pro mladší žákyně a žáky. Děti a jejich doprovod cvičí s míči a žíněnkami. Co ale zůstalo stejné, je příchod sv. Mikuláše do cvičební hodiny. Mikuláš, anděl i čert se podívali, jak děti poctivě nacvičují skladbu, a pak je všechny odměnili sladkou drobností.
Více ve fotogalerii >>>

Sokolové v Jizerských horách
Na přelomu září a října jsme vyrazili už potřetí na oblíbenou Chatu pod Smrkem v Horním Polubném. Cvičební rok 2017/2018 jsme chtěli zahájit opět na horách, protože bude zasvěcen přípravám na Všesokolský slet, kterého se zúčastní i naši členové. Sraz účastníků byl v 17 hodin před kulturním domem v Libňatově. Na chatu jsme dorazili se západem slunce a večer jsme strávili společnou zábavou a přípravou programu na další den
Více ve fotogalerii >>>

Tenisová liga 2017
V roce 2017 se uskutečnil v pořadí osmý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T. J. Sokol Libňatov. Do soutěže se přihlásilo 7 žen a 15 mužů. Počet účastníků se tak příliš nezměnil, změnilo se však obsazení, neboť jsme přivítali několik nováčků. Naopak někteří tenisté se do letošního ročníku nepřihlásili. Podle dosažených výsledků v minulém ročníku byli muži rozděleni do 1. a 2. ligy, ženy hrály v jedné skupině. Do 1. ligy mužů bylo nasazeno celkem sedm hráčů. O pořadí rozhodovalo množství získaných bodů ze vzájemných zápasů. Nejlépe si vedl obhájce poháru Tomáš Endlich, který vyhrál všechny odehrané zápasy. Jediný, kdo mu dokázal sebrat alespoň set, byl Jiří Klement, který obsadil stříbrný stupínek a na třetím místě se umístil Martin Pich. Pořadí v první lize na prvních třech místech tak bylo v podstatě shodné s ročníkem 2016.
Více ve fotogalerii >>>

Tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 5. 8. 2017 se konal již tradiční tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T. J. Sokol Libňatov. Příznivci tenisu se takto sešli již podeváté. Termín se podařilo trefit ideálně, neboť počasí přálo a k příjemně prožitému sportovnímu dni přispělo slunečné počasí. Na kurt dorazilo 20 účastníků, z čehož bylo 6 zástupkyň něžného pohlaví. Náhodné rozlosování dvojic bylo provedeno den před turnajem, aby byl zajištěn hladký průběh samotného klání. Složení jednotlivých párů bylo odhaleno až přímo na kurtu. A o to zajímavější je pak sledovat, jak si sednou dvojice, které spolu třeba nikdy nehrály. Systém turnaje byl takový, že ženy odehrály své zápasy ve skupině. Muži byli rozděleni do dvou skupin, kde odehráli zápasy systémem každý s každým. Dva nejlepší ze skupin postoupili do finálové tabulky, kdy o celkovém vítězi rozhodly vzájemné zápasy.
Více ve fotogalerii >>>

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl v sobotu 22. 4. 2017. Samotnému turnaji jako vždy předcházely pravidelné čtvrteční tréninky. Stolní tenisté se v budově místního kulturního domu začali na sezónu 2016/2017 připravovat od listopadu 2016. Složení účastníků se příliš nemění, ale opět se mezi námi pár nových tváří objevilo, naopak někteří účast na trénincích omezili. Přestože se jedná pouze o přípravné zápasy, můžou mnoho napovědět, jak na tom kdo je. Je pozitivní sledovat postupné zlepšování hráčů, kteří pravidelně chodí trénovat, zejména pak u dorostu. U nás starších už výrazný progres většinou nelze předpokládat.
Více ve fotogalerii >>>

Tenisová liga 2017
Stránka věnovaná tenisové lize 2017 >>>


Rok 2016:

Župní desetiboj 2016
Dne 5. 11. se naši nejmladší členové Sokola zúčastnili župního desetiboje, který se konal ve Dvoře Králové nad Labem. Desetiboj se skládal z těchto disciplín: člunkový běh na 10 metrů, skok snožmo z místa, dřep a vztyk u kruhů, přeskok přes švihadlo na čas ve 30 sekundách, šplh, provlékání přes tyčku, hod plným míčem, nohy za hlavu na šikmé ploše po dobu 30 sekund, shyby a překážková dráha na čas. Děti byly rozděleny do více kategorií: nejmladší kategorií zastoupili Péťa Balcar a Matěj Švandrlík. Mladší žactvo I. reprezentoval Jeník Balcar, Jaromír Kadaník a Marek Kadaník; z děvčat pak Natálka Tomková a Ivetka Pavlásková. Mladší žactvo II. zastoupil Jan Falta a Nikola Pavlásek a nakonec Starší žactvo reprezentoval Martin Tomek.
Více ve fotogalerii >>>

Sokolský výlet na Jizerku 2016
Jelikož jsme v předchozím roce při našem pobytu v Jizerkách neviděli kvůli nepřízni počasí to, co jsme vidět chtěli, rozhodli jsme se strávit první říjnový víkend opět v malebném prostředí Jizerských hor, v chalupě U Smrku v Horním Polubném. Letošního pobytu se zúčastnilo 22 členů a jejich blízkých. Kdo přijel, neprohloupil. Všichni jsme si společně užili nejen krásnou přírodu, ale také skvělou zábavu.
Více ve fotogalerii >>>

Tenisová liga 2016 – vyhodnocení
V roce 2016 se uskutečnil v pořadí již sedmý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T.J. Sokol Libňatov. Do soutěže se přihlásilo 7 žen a 19 mužů. Mužů tak bylo o 5 více než v loňském roce, bohužel počet odehraných zápasů paradoxně klesl, ale o tom dále.
Více ve fotogalerii >>>

Tenisový turnaj ve čtyřhře ve znamení remíz
V sobotu 13. 8. 2016 se konal již tradiční tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T.J. Sokol Libňatov. Příznivci tenisu se takto sešli již poosmé za sebou. Počasí přálo a k příjemně prožitému sportovnímu dni přispělo i ideální slunečné počasí. Na kurt dorazilo 22 účastníků, z čehož bylo 6 zástupkyň něžného pohlaví.
Více ve fotogalerii >>>

Libňatovský dětský olympijský den
12. června 2016 si děti z Libňatova zahrály na olympioniky, a tak se vžily do role sportovců, které teď v létě čekají další letní olympijské hry. Kromě sportovních úkolů je na cestě za olympijským ohněm čekaly i vědomostní soutěže, které hravě zvládly. Celkem absolvovaly šest sportovních a současně šest vědomostních úkolů od zahrady mateřské školy až na tenisový kurt v lese. ...
více ve fotogalerii zde >>>

Pozvánky:
T.J. Sokol Libňatov zve hráče a příznivce tenisu na tenisový turnaj čtyřher, více informací v pozvánce zde >>>

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl letos v sobotu 9. 4. 2016. Samotnému turnaji jako vždy předcházely pravidelné čtvrteční tréninky. Více ve fotogalerii >>>

Tenisová liga 2016
start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2016 u J. Klementa (součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2016 >>>
Stránka tenisová liga 2016 >>>


Rok 2015:

Mikuláš v Sokole
Od října cvičíme s dětmi každou středu v kulturním domě v Libňatově. Máme nové členy a děti se na cvičení moc těší. Rozhýbeme celé tělo, protáhneme se a zahrajeme si různé hry. Jak se dětem daří, zda pořádně cvičí a co vše už umí, přišel třetího prosince ověřit sv. Mikuláš se svoji družinou. Čerti vystrkovali rohy a snažili se narušit cvičení. Děti se ale nenechaly, předvedly čertovské říkadlo a zvládly malou překážkovou dráhu. Anděl jim dal sladkou dobrotu a sv. Mikuláš všechny pochválil. Čerti neměli, co dělat a tak aspoň využili čertovské metly na přeskoky. Nakonec jsme sv. Mikuláši zatleskali, poděkovali a už se na něho těšíme příští rok.
Fotografie Jana Balcara a článek Veroniky Balcarové.

Stezka libňatovskými stromy
První prázdninový den jsme zakončili cvičení rodičů s dětmi v přírodě. Tentokrát to nebylo putování za pokladem, ale děti absolvovaly naučnou stezku libňatovskými stromy. Kromě sportovních úkolů musely zvládnout i vědomostní otázky a přesně určit název stromu, kde byl ukrytý úkol. Na začátku obdržely mapu, na které byly jednotlivé stromy přesně označeny čísly, a nechyběl tam taky obrázek. Start byl u kulturního domu a cíl u mateřské školy. Cestou jsme se naučili, proč patří borovice a modřin mezi jehličnany, co je klíněnka, jak správně třídit odpad, kteří ptáci patří mezi dravce atd. Děti nezklamaly ani ve sportu a sportovní disciplíny zvládly taky na výbornou. ...
Fotografie Katky Pavláskové a článek Veroniky Balcarové.

Sokolský výlet do Jizerek
Poslední květnový víkend jsme se rozhodli strávit společně v Chalupě U Smrku v Jizerských horách, kterou pro nás zajistil Jirka Klement. Přes počáteční komplikace kvůli onemocnění některých účastníků se nás přesto nakonec sešlo dohromady 29 dětí a dospělých. Celý víkend byl plný zábavy, výletů a společenských her a tak si ho všichni zúčastnění náležitě užili.
Přečtěte si článek a prohlédněte fotografie z akce zde >>>

Výlet T. J. Sokol za sportem do Hradce Králové
Dne 1. 3. 2015 jsme se vydali v hojném počtu 21 sportovců na výlet směr Hradec Králové. Někteří využili obecní automobil a ostatní jeli svými dopravními prostředky. Počasí nám na cestu přálo, místy svítilo i sluníčko a těsně před desátou hodinou jsme se všichni sešli v Hradci, kde byla naplánovaná horolezecká stěna.
Přečtěte si článek a prohlédněte fotografie z akce zde >>>

Tenisová liga 2015
Stránka věnovaná tenisové lize 2015 >>>


Rok 2014:

Zumba s Maruškou roztančila svatebčany
Páteční dopoledne 4. července bylo pro členy T. J. Sokol Libňatov ve znamení svatby jejích členů – Věrky Kadaníkové a Jirky Klementa. Sokol si pro ně připravil překvapení v podobě zumby s Maruškou, která roztančila nejen novomanžele, ale i svatebčany. T. J. Sokol přeje novomanželům do společného života hodně štěstí, pohody a lásky!
Přečtěte si článek a prohlédněte fotografie z akce zde >>>

Putování za pokladem
Ještě než se všichni rozprchneme na prázdniny, uspořádali jsme 4. června pro naše nejmenší členy a jejich rodiče putování za pokladem. A jak je z pohádkových příběhů známo, k nalezení toho pravého pokladu je zapotřebí mapa, jejíž získání nikdy není zadarmo. Cestou od hřiště u školky jsme na osmi stanovištích potkali zvířátka z pohádky „Boudo, budko“, která dětem za splnění úkolu darovala kousek mapy. Na posledním stanovišti u tenisového kurtu nás čekal medvěd Huňáč s míči a každý, kdo kopl míč do branky a shodil všechny kuželky, dostal poslední kousíček mapy. A teď už jen stačilo poskládat správně dílky mapy a poklad byl nalezen.
Přečtěte si článek a prohlédněte fotografie z akce zde >>>

Tenisová liga 2014
Stránka věnovaná tenisové lize 2014 >>>


Rok 2013:

Stránka věnovaná tenisové lize 2013 >>>


Rok 2012:

Cvičení rodičů s dětmi
T. J. Sokol Libňatov zve všechny zájemce na cvičení rodičů s dětmi - jedná se o cvičení pro maminky nebo tatínky s dětmi; věk dětí není omezený, ale podmínkou je vždy účast dospělého a dítěte - klidně babičky nebo dědečka. První hodina se koná ve čtvrtek 4. října od 16:30 v kulturním domě v Libňatově - všechny podrobnosti se dozvíte tam.
Plakátek zde >>>

Nejmladší cvičenci T. J. Sokol Libňatov v televizi!
V rámci oslav 150 let Sokola natáčí Česká televize cyklus o fenoménu Sokola s názvem Sokol, síla tradice. V jednom z dílů se prezentovala i župa Podkrkonošská-Jiráskova, jejíž součástí je i naše jednota.
Natáčení probíhalo při nácviku sletové skladby "Ať žijí duchové", se kterou budou nejmenší cvičenci z MŠ Libňatov a MŠ Suchovršice reprezentovat libňatovský Sokol na XV. Všesokolském sletu v Praze v prvním červencovém týdnu. Podívejte se na celé video.
Reportáž České televize zde >>>

Valná hromada T. J. Sokol Libňatov
V neděli 12. února proběhla Výroční valná hromada T. J. Sokol Libňatov. Výbor T. J. shrnul svou činnost za minulý rok. Zástupci jednotlivých odborů přednesli své zprávy - za stolní tenis Jiří Klement, za tenis Jan Kadaník, za cvičení žen Lenka Teichmanová a za cvičení s dětmi Iva Pichová. Nejdůležitější akcí roku 2012 bude účast na XV. Všesokolském sletu v Praze, kde nás budou reprezentovat nejmenší cvičenci.
Podívejte se na fotografie zde >>>

Tenisová liga 2012
Celá zpráva o tenisové lize 2012 je zde >>>

Stránka věnovaná tenisové lize 2012 >>>

Turnaj ve stolním tenise
Fotogalerie a článek zde >>>


Rok 2011:

Tenisová liga 2011
Celá zpráva o tenisové lize 2011 je zde >>>

Tenisový turnaj
Plakát zde >>>
Fotografie a celý článek zde >>>

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Celá zpráva o Velikonočním turnaji je zde >>>

Připomeňte si 2. libňatovský bál!

Pozvánky na tenis:
Plakát stolní tenis zde >>>
Plakát tenisová liga zde >>>


Aktivity T. J. Sokol v roce 2010:


Informace o TJ Sokol

Jak se stát členem T. J. Sokol?
Výňatek ze stanov o členství:

4.1. Členství v ČOS je individuální. Vzniká rozhodnutím výboru příslušné tělocvičné jednoty Sokol (dále jen "jednota") o přijetí zájemce do ČOS, o jeho registraci v jednotě a příslušnosti k ní. Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepenými příspěvkovými známkami na příslušné období.

4.2. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. O přijetí rozhoduje výbor jednoty.

4.3. Člen souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejích organizačních jednotek byla poskytnuta jeho osobní data v rozsahu - jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště.

O příspěvcích a přihláškách:

Přihlášky jsou v papírové podobě k dispozici u hospodáře naší jednoty, Aleše Kosiny nebo zde >>>.

Výbor ČOS na svém podzimním zasedání 27. listopadu 2010 schválil změnu v kategorizaci plátců členských spolkových známek, a to:
a) členské spolkové známky ve výši 100 Kč pro děti a mládež do 18 let včetně a pro seniory starší 65 let včetně
b) 300 Kč pro ostatní dospělé členy ČOS

Vyplněné přihlášky s členskými příspěvky a fotografií předávejte hospodáři Aleši Kosinovi, Jéňovi Balcarovi nebo Honzovi Kadaníkovi.

Ke stažení:
Stanovy spolku naleznete zde >>>,
Přihláška do T. J. Sokol zde >>>,
Několik řádků z historie naleznete zde >>>,
Úvodní prezentaci naleznete zde >>>,
Videoshot z 1. schůze zde >>>,
Fotogalerie z 1. Schůze >>>.


Fotogalerie

Zobrazit fotografie >>>.

mini mapa
Plánované akce

sobota 13.8.2022 od 7:30 hod
Tenisový turnaj
čtyřhry
kategorie muži a ženy zvlášť
občerstvení zajištěno
tenisový kurt
TJ Sokol

sobota 27.8.2022 od 20:30 hod
Letní kino
film bude upřesněn
občerstvení zajištěno
Obec Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Oslavy 130 let SDH Libňatov

náhledové foto
Slavnostní vítání občánků

náhledové foto
Den matek a rodiny

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.