.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Návštěvní kniha
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Poskytování informací
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Veřejné zakázky
  Dotační projekty
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2020

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

V úterý dne 1. prosince 2020 od 19:00 hod
23. listopadu 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. finanční záležitosti,
 3. stanovení ceny vodného na rok 2021,
 4. investice a dotační žádosti,
 5. majetkové záležitosti,
 6. vyhodnocení veřejné zakázky
 7. inventarizační komise
 8. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ: Označení popelnic svozovou známkou
18. listopadu 2020

Vážení občané,
Česká republika se připravuje na podstatné změny v systému odpadového hospodářství. Cílem je, aby odpady postupně mizely ze skládek a aby docházelo k důslednějšímu třídění a ukládání odpadů. Z tohoto důvodu smluvní partner obce Libňatov - firma TRANSPORT Trutnov s.r.o. přistupuje k tomu, že každá popelnice musí být označena tzv. svozovou známkou. Díky ní bude v budoucnu možné odpady důkladněji evidovat.

V souvislosti s touto změnou je zapotřebí, aby si majitelé popelnic (včetně rekreačních nemovitostí), zajistili na OÚ Libňatov speciálně připravenou svozovou známku a fyzicky ji nalepili na své popelnice. Popelnice bez svozové známky nebudou od ledna 2021 vyvážené!

Standardně bude pro každou nemovitost, tedy pro každé číslo popisné, připravena jedna známka na jednu popelnici. Pokud některé domácnosti jedna známka nestačí, musí společně s uvedením důvodů o další požádat prostřednictvím přiloženého formuláře.

Povinnost vyplnit tento formulář má každý z vlastníků!

Způsob doručení formuláře:

 1. Elektronicky: ke stažení na: www.libnatov.cz
  e-mail k doručení: obec.libnatov@seznam.cz.
 2. Do poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu Libňatov.
Upozorňuji:
 • systém svozu odpadů se nemění
 • systém plateb se nemění
 • novinkou je pouhé vylepení známky na domovní popelnice
 • o distribuci známek do domácností se postará obec
Pro více informací volejte mé telefonní číslo 720 562 139.

Děkuji za spolupráci.
Jaroslav Pich, starosta
formulář zde >>>
celé oznámení zde >>>

Informace Královéhradeckého kraje:
13. listopadu 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému dojde od středy 18. 11. 2020 k návratu žáků prvních a druhých ročníků do základních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od středy 18. 11. 2020 k obnovení všech spojů veřejné autobusové dopravy.
více oficiální dopis zde >>>

Informace OÚ:
12. listopadu 2020

na úřední desku vyvěšeno: Opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
9. listopadu 2020

Vážení občané,
s postupujícím podzimem a přicházející zimou budeme stále častěji řešit, jak naložit s opadaným listím a případně další zelení.

Rozhodně se, prosím, vyvarujte pálení zmoklé a navlhlé zeleně. Není to příjemné pro ovzduší, a především pro sousedy, kterým můžete pořádně otrávit den.

Jak s listím jinak naložit?

V Libňatově existují dvě rozumné možnosti, jak se listí zbavit:
1. Nejjednodušší formou zpracování listů je umístění na komposty do míst, kde je necháte delší čas proležet. Všichni víme, že velké množství listí je ale v kompostu leckdy na obtíž právě proto, že jeho zetlení trvá delší dobu. Kvůli tomu je nutné kompost jednou za čas prohazovat, aby došlo k tvorbě organismů, které se podílí na rozkladném procesu. Chtěl bych upozornit, že domácnosti, které mají v pronájmu obecní kompostéry, se navíc smluvně zavázaly k likvidaci zeleného odpadu z domácností právě tímto způsobem.
2. Další možností je, že lze listí v současné době zdarma uložit do obecního kontejneru u mateřské školy, který po naplnění bude převezen na centralizované místo.

Protože se mezi občany množí vzájemné stížnosti, tak upřesňuji, že zákon samotné pálení zbytků ze zahrady rostlinného původu nijak nezakazuje. Musí se ovšem jednat POUZE o suché listí a zeleň, která neobtěžuje. A takové listí, bohužel, v současných dnech již těžko na svých zahradách najdeme. Pokud dochází k prokazatelnému pálení zeleně či mokrého materiálu, vystavuje se občan správní pokutě.

Prosím, zamyslete se nad touto problematikou, která se dotýká pravděpodobně každé libňatovské domácnosti.

Buďme šetrní k prostředí, v němž žijeme

Díky za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace ministerstva zdravotnictví:
30. října 2020

Vážení občané,
ministerstvo zdravotnictví vydalo manuál k aktuální pandemické situaci. Prosím, prostudujte si dokumenty v obrázkové příloze.
Děkuji za Vaši opatrnost.
Jarda Pich, starosta
manuál ministerstva zdravotnictví k aktuální pandemické situaci zde >>>

Informace OÚ:
26. října 2020

na úřední desku vyvěšen: Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Dlabání dýní:
26. října 2020

V sobotu rozvážela předsedkyně Červeného kříže v Libňatově Hela Mádrová dýně pro všechny naše děti, dostaly k ní i malý balíček s pitíčkem a lízátkem.
více viz stránka ČČK zde >>>

Informace OÚ:
21. října 2020

Úmysl prodeje stavebního materiálu: Opracovaný přírodní kámen z demolice domu
více viz plakát zde >>>

Informace OÚ:
20. října 2020

Na úřední desku vyvěšena: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Novinky z TJ Sokol Libňatov
20. října 2020

Stolní tenis má v Libňatově velkou tradici a jsme rádi, že před dvěma roky začaly tréninky i pro děti. Od listopadu do dubna vždy ve čtvrtek se pravidelně scházelo cca 10 dětí, převážně kluků na sále v kulturním domě. Vždy bylo nutné nanosit a smontovat stoly. K tomu bylo potřeba, aby se vždy sešli minimálně dva silní dospěláci. Proto jsme v loňském roce zahájili obměnu stolů a koupili dva nové mobilní. Nejen, že se příprava výrazně zjednodušila, ale i výkony na nových stolech se zlepšily.

Proto jsme v letošním roce požádali o dotaci na podporu Mládežnického stolního tenisu Královéhradecký kraj. Získali jsme 20 000 Kč a zakoupili dva nové mobilní stoly a dvě nové síťky. V tuto chvíli bude možné bezproblémů hrát na čtyřech mobilních stolech a mladí sokolíci budou moct hrát naplno po celý trénink. Děkujeme Královéhradeckému kraji za podporu.

Tréninky dětí jsou plánovány od listopadu, ale uvidíme, zda nás aktuální situace do sálu pustí.

Jan Balcar, T. J. Sokol Libňatov

více viz galerie zde >>>
pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Vyřezávání dýní

náhledové foto
Nové pingpongové stoly

náhledové foto
Rekonstrukce mateřské školky

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.