.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

Rekonstrukce komunikace III/3041 - intravilán Libňatov
19. ledna 2022

Vážení občané,
od 14. března 2022 bude probíhat kompletní oprava vozovky silnice III. třídy ve směru Libňatov – Maršov u Úpice, a to v úseku od křižovatky v Libňatově po dopravní značku „konec Libňatova“. Investorem akce je Královéhradecký kraj.

Zároveň s touto stavbou bude probíhat kompletní rekonstrukce mostu u Bejrových (k mateřské škole a fotbalovému hřišti), kterou investuje Obec Libňatov.

Prosím, věnujte pozornost, těmto stránkám, kde budou postupně přidávány aktuální informace týkající se dopravy a další obslužnosti.

Podrobné informace o rekonstrukci zde >>>

AKTUALIZACE: 29.6.2022

Informace OÚ:
1. července 2022

Na úřední desku vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
30. června 2022

Na úřední desku vyvěšeno: Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ
29. června 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
v pátek 1. července dojde k odstranění mostu u Klementových a Stejskalových. Opět se tím mění doprava v Libňatově i pohyb po vesnici. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu v obci.

Zároveň bude cca do konce příštího týdne ulička okolo Rejdákových slepá, protože firma dokončuje podkladní vrstvy silnice u Mádrových.

Prosím o maximální trpělivost. V případě dotazů jsem Vám k dispozici na čísle 720 562 139.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ
27. června 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
čtyři důležité zprávy pro úterý 28. června:

 1. V celé obci nepůjde elektřina od 7 do 19 hodin z důvodu odstávky ze strany ČEZ. Mělo by se jednat o poslední odstávku v krátkém sledu.
 2. Během dopoledne nebude průjezdná ulička okolo Rejdákových z důvodu opravy vodovodu v komunikaci.
 3. Od dnešního večera od 22:00 do úterních 6:00 hodin bude přerušena dodávky vody od bytového domu v Libňatově (čp. 145) na dolní konec obce z důvodu manipulace na síti a mapování úniků. Prosím omezte maximální možnou měrou odběr a neplánujte si odložené funkce spotřebičů.
 4. Proběhne svoz komunálního odpadu.

Děkuji za pochopení, trpělivost a spolupráci.
Jaroslav Pich, starosta

Odstávka vody
23. června 2022

Vážení občané,
v příštích dnech bude v nočních hodinách docházet k pravidelným odstávkám vody. Sledujte, prosím, internetové stránky obce, kde budete informováni o průběžném vypínání.

Vždy se bude jednat o odstávku v časech od 22.00 do 6.00 hodin.

Jako první bude dnes, tedy ze čtvrtka na pátek, odstaven úsek od mateřské školy směrem na dolní konec obce. Odstávky jsou plánované kvůli mapování havarijních úniků vody.

Voda pravděpodobně nedojde úplně, přesto si, prosím, v tomto termínu neplánujte odložené funkce, které nabízí některé spotřebiče - například pračka nebo myčka nádobí, a omezte spotřebu.

Dále Vás prosím, pokud jste zaznamenali ve svém okolí zvýšenou vlhkost na neobvyklém místě, oznamte tuto skutečnost starostovi obce.

Leták zde >>>

Děkuji za pochopení a spolupráci.
Jaroslav Pich, starosta

Výstava Vilém Pokorný:
21. června 2022

Vážení občané, milí přátelé,
v úpickém městském muzeu a galerii Julie W. Mezerové aktuálně probíhá výstava libňatovského malíře Viléma Pokorného. Přijďte si připomenout život a dílo oceňovaného libňatovského krajináře, který na mnoha svých dílech zvěčnil přírodu v Libňatově, ale i blízkém okolí.

Pan Vilém Pokorný by v letošním roce oslavil 80. výročí narození. Vzpomeňme na veselého umělce.
Leták zde >>>

Volby do zastupitelstva obce:
21. června 2022

Vážení občané,
do 19. července 2022 je možné podávat kandidátní listiny do komunálních voleb. Využijte své možnosti a kandidujte do obecního zastupitelstva. Dostanete tím možnost podílet se na rozvoji vesnice, v níž žijete. Tyto volby jsou ideální příležitostí, jak získat hlas v místě svého bydliště, jak jednoduše ovlivnit dění okolo sebe a jak převést své nápady do praxe a změnit vše, co se dosud nepodařilo.

více viz: seznam obecních úřadů k podávání kandidátních listin, počty podpisů petice a oprávněné osoby k převzetí kandidátních listin.

Jaroslav Pich, starosta

V úterý 28. června 2022 od 19:00 hod
20. června 2022

se bude konat v kulturním donmě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. vodovod,
 4. silnice - aktuální informace,
 5. finanční záležitosti,
 6. různé.

Informace OÚ:
16. června 2022

Vážení občané, milí přátelé
tři nejvýznamnější stavby letošního roku míří do druhé poloviny.

 1. Most u Bejrových
  Dnes proběhl kontrolní den, stavba probíhá podle harmonogramu. Finalizuje se příprava na betonáž opěrné zdi č. 1, v příštím týdnu se bude pracovat na opěrné zdi č. 2 (obě směrem k hlavní silnici). Následně dojde k opětovnému zavážení prostoru a hutnění štěrků. Na začátku července firma odstraní pažící železa a následně bude pracovat na regulačních zdech na straně u školky.
  Připomínám, že finále stavby by mělo proběhnout během srpna, případně v září.
 2. Silnice
  Stavba Královéhradeckého kraje také postupuje dle harmonogramu. V současné době se již přechází na místní etapu č. 2, kdy se pracuje od hospody směrem dolů ke křižovatce. V nadcházejících 14 dnech se očekává demontáž mostu u Klementových, od července se rozjedou práce na dešťové kanalizaci ve směru od Tomkových k opravovanému mostu u Bejrových.
  Termín dokončení prací je naplánován na konec září, kdy by mělo dojít ke zpuštění zkušebního provozu.
 3. Vodovod
  Související (ke dvěma výše zmíněným) další velkou stavbou je prodloužení vodovodu, na němž začali pracovat bratři Zelinkovi a Akva-Mont Malé Svatoňovice. Po dostavbě přivaděče "prodejna" (očekáváme v příštím týdnu) budou mít možnost napojení k hlavnímu řadu již všichni obyvatelé.

‼️ Pozor ‼
Z důvodu plánovaného překopu hlavní komunikace u stavby mostu bude zítra (v pátek 17. června) v dopoledních hodinách hlavní silnice zcela neprůjezdná v časech cca od 8.30 do 11.00 hodin.

Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům za trpělivost a spolupráci. Moc si cením spolupráce se zodpovědnými rodiči i trpělivými řidiči.

Těší mě, že až na výjimku koordinujeme práce se stavebními firmami a nekomplikujeme zbytečnostmi a nadměrným egem důležité dopravní stavby ve vesnici.

Jste skvělí, milí spoluobčané
Hezký den všem,
Jarda Pich, starosta

Informace OÚ:
8. června 2022

Na úřední desku vyvěšena Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Aktualizace 3. června,
3. června 2022

Vážení občané, milí přátelé,
v příštím týdnu dojde k dalšímu posunu prací na silnici, přičemž dochází i k dalším s tím souvisejícím úpravám a oznámením.

 1. Úsek 1. etapy "hospoda - konec obce" je před dokončením, proto se pomalu začnou stroje přesouvat do 2. úseku "křižovatka - hospoda".
 2. První změnou je, že silnice v 1. etapě zůstane ve štěrkové podobě až do září. Finální asfalt se bude pokládat v obou úsecích najednou.
 3. V příštím týdnu dojde k odstranění asfaltu v úseku "křižovatka - hospoda". V tomto úseku se bude jezdit po původních štěrkových podkladech.
 4. V termínu od 20. do 25. 6. se již bude pracovat na mikropilotech na mostu u Klementových, do této doby bude mostovka odstraněná, proto se znovu změní doprava. Zároveň bude možné využívat již hotový most u pošty.
 5. Pracovat se začne také na opěrné zdi u čp. 101 (naproti hasičárně).
 6. V souvislosti se souběžnými pracemi na obecním mostě (vedoucí ke školce) se bude jednat o další zásah do provozu a pohybu. Prosím, poučte důsledně zejména své děti, jak se v obci pohybovat se zvýšenou opatrností.
 7. Na silnici v úseku "křižovatka - hospoda" budou průběžně probíhat překopové práce - namátkou: u trafostanice u čp. 103 (u parkoviště před hospodou), u vodního zdroje Tomkova studna nebo u souběžné stavby obecního mostu. V dotčené dny bude doprava v řádu hodin těmito místa zcela vyloučena, o konkrétních termínech budu včas informovat.

Dále:

 1. Vyzývám všechny občany a chalupáře, kteří ještě nejsou přepojeni na obecní vodovod, aby si již neprodleně a bez odkládání na přípojkách začali pracovat. Pravděpodobné ukončení provozu vodovodu Tomkova studna bude již během 2. poloviny června, jak bylo avizováno ‼️
 2. Obec začne na konci příštího týdne budovat přivaděč do lokality prodejna, dotčení vlastníci jsou informovaní. Vlastníci v této lokalitě musí neprodleně následně pracovat na svých připojeních.

Hlavní má prosba zůstává:

POHYBUJTE SE VESNICÍ V ÚSECÍCH STAVBY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ

Díky za pochopení a děkuji Vám za vzornou trpělivost

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
24. května 2022

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
20. května 2022

Na úřední desku vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: projednání návrhu "Zprávy o uplatňování Územního plánu Libňatov"
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Výzva pro majitele domovních bazénů
16. května 2022

Vážení občané a chalupáři,
vzhledem k provozu vodovodního řadu v Libňatově a ve Svobodném, je nutné s okamžitou platností hlásit napouštění všech domovních bazénů s objemem nad 2 m3.
Hlášení je nutné provést s dostatečným předstihem alespoň jednoho pracovního dne a je nutné uvést přibližný napouštěný objem. Nahlásit tyto skutečnosti lze elektronicky na e-mail starosta@libnatov.cz nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo starosty 720 562 139.
Pozor! Hlášení je nutné za letošní rok provést i zpětně.
Důvodem k tomuto opatření je zajištění řádných dodávek pitné vody do všech domácností.
více viz plakát zde >>>

Děkuji za spolupráci
Bc. Jaroslav Pich, starosta obce

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
16. května 2022

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 9.5.2022 vyhlášení dotačního programu na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti č. 22OPK01.
Text výzvy dotačního programu, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn na úřední desce kraje nebo na www.kr-kralovehradecky.cz.
První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin a poté v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Po registraci bude žadateli zpřístupněn formulář žádosti k vyplnění a odeslání v systému DOTIS. Po odeslání v systému DOTIS je nutné doručit listinnou podobu žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti - čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Mezi oprávněné žadatele, bez ohledu na výši příjmu, patří také domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu třetího stupně, dále nezletilých žadatelů nebo studentů do 26 let, a také žadatelů, kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy na tuhá paliva za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel (omezeně) nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle.

Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin,
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

Informace OÚ:
2. května 2022

Milí občané, vážení přátelé,
blíží se volby do obecních zastupitelstev, které se z rozhodnutí prezidenta republiky letos konají již 23. a 24. září.

Chtěl bych požádat všechny z Vás, kdo mají zájem podílet se na veřejném životě, aby využili tuto svou možnost a aktivně se zapojili do fungování úřadu v Libňatově, ale případně i v jiných obcích a městech. Kandidovat můžete tam, kde máte uvedené trvalé bydliště.

Často eviduji poznámky, jak by šlo udělat to a to lépe, jak jsou politici, ale i zastupitelé se starostou hloupí, jak nemyslí na obyvatele, jak nepřemýšlí při plánování a práci - pojďte si vyzkoušet jejich (naši) roli. Pojďte ukázat, že to umíte lépe!

Obecní či městská zastupitelstva jsou právě tím orgánem, kde můžete realizovat své nápady. Můžete se přímo podílet na rozvoji místa, kde žijete, můžete předkládat své nápady a zároveň je můžete aktivně realizovat.

Využijte této možnosti, přičemž je potřeba maximálně do 19. července podat kandidátní listinu. Hlasovací lístky k Vám do domácností pak dorazí nejpozději do 20. září.

Přeji Vám hezké dny,
Jaroslav Pich, starosta

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

sobota 13.8.2022 od 7:30 hod
Tenisový turnaj
čtyřhry
kategorie muži a ženy zvlášť
občerstvení zajištěno
tenisový kurt
TJ Sokol

sobota 27.8.2022 od 20:30 hod
Letní kino
film bude upřesněn
občerstvení zajištěno
Obec Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Oslavy 130 let SDH Libňatov

náhledové foto
Slavnostní vítání občánků

náhledové foto
Den matek a rodiny

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.