Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25
Omezení dodávek pitné vody v dolním Libňatově
26
Omezení dodávek pitné vody v dolním Libňatově
27
Zájezd do partnerské obce Trhoviště (Slovensko)
Omezení dodávek pitné vody v dolním Libňatově
28
Zájezd do partnerské obce Trhoviště (Slovensko)
29
Zájezd do partnerské obce Trhoviště (Slovensko)
30
Zájezd do partnerské obce Trhoviště (Slovensko)
1
Zájezd do partnerské obce Trhoviště (Slovensko)
2 3 4 5
Odpoledne pro starší a dříve narozené
6 7 8
9 10
Svoz komunálního odpadu
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Svoz komunálního odpadu - příště opět za 14 dnů
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Kategorie:Název Vyvěšeno
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 5. září 2023 12. 9. 2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. června 2023 20. 6. 2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. dubna 2023 25. 4. 2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. února 2023 27. 2. 2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. prosince 2022 22. 12. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 8. listopadu 2022 14. 11. 2022
Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. října 2022 21. 10. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. září 2022 6. 9. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28. června 2022 28. 6. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. května 2022 17. 5. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29. března 2022 29. 3. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. února 2022 22. 2. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. prosince 2021 21. 12. 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16. listopadu 2021 16. 11. 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. října 2021 12. 10. 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 31. srpna 2021 31. 8. 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. srpna 2021 4. 8. 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 9. července 2021 9. 7. 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. června 2021 22. 6. 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. května 2021 18. 5. 2021

Zasedání zastupitelstva 2006 - 2020

Obecně závazné vyhlášky a jiné dokumenty s místní působností

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

14. 6. 2023
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 26. 5. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 17. 11. 2021
Plán zimní údržby 16. 11. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Libňatov č. 3/2019, o místních poplatcích 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015 10. 7. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2017 10. 7. 2019
Vnitřní směrnice pro bankovní účet pro vodohospodářskou infrastrukturu 15. 6. 2023
Vnitřní směrnice VS-3/2017 pravidla rozpočtového procesu pro organizace zřízené a založené obcí Libňatov 1. 11. 2017
Vnitřní směrnice VS-2/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. 11. 2017
Vnitřní směrnice VS-1/2017 O zbabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. 1. 11. 2017
Vyhláška č. 2/2015 systém shromažďování, sběr, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA
Vyhláška č. 1/2009 o stanovaní místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1. 1. 2010
Vyhláška č. 20/2003 zákaz volného pobíhání psů ZRUŠENA

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech