.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

logo KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Rekonstrukce komunikace III/3041 - intravilán Libňatov

Rekonstrukce komunikace III/3041 - intravilán Libňatov
19. ledna 2022

Vážení občané,
od 14. března 2022 bude probíhat kompletní oprava vozovky silnice III. třídy ve směru Libňatov – Maršov u Úpice, a to v úseku od křižovatky v Libňatově po dopravní značku „konec Libňatova“. Investorem akce je Královéhradecký kraj.

Zároveň s touto stavbou bude probíhat kompletní rekonstrukce mostu u Bejrových (k mateřské škole a fotbalovému hřišti), kterou investuje Obec Libňatov.

Prosím, věnujte pozornost, těmto stránkám, kde budou postupně přidávány aktuální informace týkající se dopravy a další obslužnosti.

AKTUALIZACE: 1.8.2022

Informace OÚ
1. srpna 2022

Vážení občané, milí přátelé,
důležité organizační informace a pokyny pro další týdny:

Stavba silnice
Od 31. týdne bude výrazně postupovat stavba hlavní silnice, která bude navíc spojená se zásadní úpravou prameniště Tomkova studna.
Počítejte s tím, že v závislosti na postupu prací, již nebude možné projet stavbou (často ani projít) v úseku od Klementových (čp. 200), respektive Tomkových (čp. 18) po křižovatku. Náhradní parkoviště pro obyvatele v dotčeném úseku:

 • U prodejny
 • U kulturního domu
 • U mateřské školy

Z tohoto důvodu prosím všechny ostatní občany a chalupáře, aby po dobu následujících dvou měsíců neblokovali parkovací místa na pozemcích obce a veřejné odstavné plochy v těchto lokalitách. Tato parkovací místa budou vyhrazená pro občany, kteří nebudou mít umožněný příjezd k nemovitosti.

Doprava
K opuštění a příjezdu do Libňatova pro lokality Bavlňák, "Jirouchova ulička", a pro ostatní nemovitosti, které jsou nyní stavbou přístupné od Maršova u Úpice, bude nutné využívat objížďku právě přes Maršov u Úpice. Jiná oficiální "zkratka" nebude existovat i z důvodů prací na mostě u Bejrových, kde bude postupně docházet k zásypům. Bude nutné se tomuto faktu přizpůsobit.

V týdnu od 1. do 5. 8. bude kancelář obecního úřadu uzavřená. Účetní obce čerpá řádnou dovolenou, starosta se bude pohybovat zejména po dopravních a vodovodních stavbách v obci. Pokud budete potřebovat využít OÚ, volejte předem na číslo starosty obce (720562139)

Předběžná informace k silnici a mostu

K asfaltování obou staveb by podle upraveného harmonogramu mělo docházet ve druhé polovině září (pravděpodobně v týdnu od 19.9.). V těchto dnech se dá očekávat totální uzavírka silnice a mostu, zároveň však upozorňuji, že se tento termín ještě může upravit.

V případě potřeby volejte.

Děkuji za trpělivost, pochopení a za spolupráci!

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ
15. července 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
stavba silnice se přesunula do úseku křižovatka – Tomkovi. Prosím Vás o to, abyste dbali maximální možné bezpečnosti! Zároveň je třeba vzít v potaz, že stavba bude hůře průjezdná i současným “partyzánským” způsobem.

V současné době již probíhá bagrování dešťové kanalizace při kraji vozovky. Zároveň budou probíhat náročné práce na mostě u Bejrových - zavážení a hutnění zeminy a štěrků.

Silnice bude zcela neprůjezdná v pondělí 18. července a v úterý 19. července, kdy dojde k demontáži zpevňujících kotevních prvků. Na silnici bude stát jeřáb. Prosím využívejte pro opuštění vesnice cestu na Maršov u Úpice.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ
29. června 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
v pátek 1. července dojde k odstranění mostu u Klementových a Stejskalových. Opět se tím mění doprava v Libňatově i pohyb po vesnici. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu v obci.

Zároveň bude cca do konce příštího týdne ulička okolo Rejdákových slepá, protože firma dokončuje podkladní vrstvy silnice u Mádrových.

Prosím o maximální trpělivost. V případě dotazů jsem Vám k dispozici na čísle 720 562 139.

Jaroslav Pich, starosta

Aktualizace 3. června,
3. června 2022

Vážení občané, milí přátelé,
v příštím týdnu dojde k dalšímu posunu prací na silnici, přičemž dochází i k dalším s tím souvisejícím úpravám a oznámením.

 1. Úsek 1. etapy "hospoda - konec obce" je před dokončením, proto se pomalu začnou stroje přesouvat do 2. úseku "křižovatka - hospoda".
 2. První změnou je, že silnice v 1. etapě zůstane ve štěrkové podobě až do září. Finální asfalt se bude pokládat v obou úsecích najednou.
 3. V příštím týdnu dojde k odstranění asfaltu v úseku "křižovatka - hospoda". V tomto úseku se bude jezdit po původních štěrkových podkladech.
 4. V termínu od 20. do 25. 6. se již bude pracovat na mikropilotech na mostu u Klementových, do této doby bude mostovka odstraněná, proto se znovu změní doprava. Zároveň bude možné využívat již hotový most u pošty.
 5. Pracovat se začne také na opěrné zdi u čp. 101 (naproti hasičárně).
 6. V souvislosti se souběžnými pracemi na obecním mostě (vedoucí ke školce) se bude jednat o další zásah do provozu a pohybu. Prosím, poučte důsledně zejména své děti, jak se v obci pohybovat se zvýšenou opatrností.
 7. Na silnici v úseku "křižovatka - hospoda" budou průběžně probíhat překopové práce - namátkou: u trafostanice u čp. 103 (u parkoviště před hospodou), u vodního zdroje Tomkova studna nebo u souběžné stavby obecního mostu. V dotčené dny bude doprava v řádu hodin těmito místa zcela vyloučena, o konkrétních termínech budu včas informovat.

Dále:

 1. Vyzývám všechny občany a chalupáře, kteří ještě nejsou přepojeni na obecní vodovod, aby si již neprodleně a bez odkládání na přípojkách začali pracovat. Pravděpodobné ukončení provozu vodovodu Tomkova studna bude již během 2. poloviny června, jak bylo avizováno ‼️
 2. Obec začne na konci příštího týdne budovat přivaděč do lokality prodejna, dotčení vlastníci jsou informovaní. Vlastníci v této lokalitě musí neprodleně následně pracovat na svých připojeních.

Hlavní má prosba zůstává:

POHYBUJTE SE VESNICÍ V ÚSECÍCH STAVBY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ

Díky za pochopení a děkuji Vám za vzornou trpělivost

Jaroslav Pich, starosta

Aktualizace 17. května,
17. května 2022

Vážení občané, milí přátelé,
stavba obecního mostu výrazně pokročila. Už je téměř hotová jáma pro osazení mostu, v příštích dnech dojde k vybudování podkladového betonu.

DŮLEŽITOU ZPRÁVOU je, že od konce příštího týdne dojde k výraznému omezení dopravy. Ve čtvrtek 26. května bude hlavní silnice v okolí obecního mostu (u Maternových) ZCELA neprůjezdná od 6.30 hodin do večera. Bude zde stát vysoký jeřáb, který osadí mostní dílce. Skutečně nebude možné projet.

Pokud potřebujete použít osobní automobil a bydlíte v odříznuté oblasti, prosím, zaparkujte na jiných místech v obci. Případně lze v omezení využít cestičku okolo Rejdákových. Prosím o obrovskou trpělivost a pochopení s probíhajícími pracemi.

V dalších navazujících dnech bude docházet k ubourání zbylé části mostu, proto budou na vozovce často stát nákladní vozidla. Je proto možné, že při průjezdu budete muset počítat se zdržením, než dojde k doložení vozidla. I s tímto je nyní nutné počítat až do doby, kdy dojde k odstranění veškerého materiálu.

Díky za pochopení a děkuji Vám za vzornou trpělivost

Jaroslav Pich, starosta

Aktualizace 22. dubna,
22. dubna 2022

Vážení občané, milí přátelé
od pondělí dojde k postupné totální uzavírce rozpracovaného úseku na silnici III. třídy. Firma započne s odstraňováním silničních podkladů. Objížďka bude možná pouze po okolních polních komunikacích, úsek stavby bude uzavřený plotem a pevnými překážkami.

Prosím mějte na paměti, že doprava ve směru pošta v Libňatově - Maršov u Úpice bude prakticky vyloučená standardní cestou ‼

Díky za pochopení a děkuji Vám za vzornou trpělivost

Jaroslav Pich, starosta

Rekonstrukce komunikace III/3041 - intravilán Libňatov - aktualizace
4. března 2022

Vážení občané,
aktuální informace k chystané rekonstrukci vozovky silnice III/3041, která by měla dle plánu odstartovat 14. března:

 1. Autobusová doprava
  - Autobusové linky nebudou ze směru od Libňatova obsluhovat zastávku Libňatov - horní, tedy zastávku u pohostinství.
  - Autobusy pochopitelně nebudou zajíždět ani do Maršova u Úpice.
  Náhradní doprava z Maršova u Úpice bude jezdit ve směru Maršov - Radeč - Úpice.
  Co to znamená:
  - Pro obyvatele, včetně dětí, z horní části Libňatova platí, že musí využít autobusovou zastávku u prodejny potravin v Libňatově.
  - Pokud budou mít senioři problém s dopravou například nákupu, obraťte se, prosím, včas přímo na mě a zajistím Vám pomoc.
 2. Most u Bejrových a doprava do školky
  - V dohledné době se začne již pracovat také na mostě u Bejrových (ke školce). Přístupová cesta ke školce zatím zůstane otevřená, o změně Vás budu informovat. Předpoklad je, že most zůstane během března otevřený.
  - Náhradní doprava pro školku pro automobily bude cestou za obecním úřadem směrem ke Svobodnému a následně zpět dolů tzv. "dubinou" - viz. obrázek. Zde dojde ještě k úpravě štěrkové cesty.
  - Chodci budou moci využívat spojku od prodejny potravin k domu Melničukových. Následně se napojí na travnatou uličku, která je využívaná jako zkratka od obecního úřadu ke hřišti.
  - Dopravu dětí z Maršova u Úpice budeme řešit s mateřskou školou a přímo s rodiči. Budeme se snažit vymyslet únosnou variantu.
  - mapka objížďky k MŠ >>>
 3. Vyznačení sítí
  - V současné době je provedeno na vozovce hlavní silnice vyznačení sítí elektřiny a vody. Pokud zaznamenáte ve svém okolí chybějící značení čehokoliv, co může ležet pod silnicí či v její blízkosti, dejte, prosím, vědět. I takové věci se mohou stát vzhledem ke kvalitě těchto dokumentací v naší obci.
  - Pokud budete chtít projednat vybudování propustku pod komunikací v blízkosti své nemovitosti, kontaktujte mě, aby mohla být věc projednána se zhotovitelem.
 4. Tomkova studna
  - Odběratelé vody z vodovodu Tomkova studna budou informování díky manželům Jindrovým o aktuálních informacích. Ty uvádím již ve fotografii.
  PROSÍM, pokud máte individuální dotazy ke stavbě, kontaktujte mě na číslo 720 562 139. Pokud budu vědět, odpovím Vám, ideálně mohu rozptýlit mnohé Vaše starosti. Pokud vědět odpověď nebudu, zprostředkuji ji s dotčenými stranami. Je to nejjednodušší možná cesta.
  - informační leták s výzvou >>>

Děkuji za spolupráci
Jaroslav Pich, starosta

Rekonstrukce komunikace III/3041 - intravilán Libňatov
26. ledna 2022

 1. UZAVÍRKA SILNICE Kompletní uzávěra začne od 14. března 2022. Očekávaný konec dopravního omezení je v říjnu 2022. Stavba bude probíhat ve dvou etapách, hranice etap bude před hospodou.
 2. PRVNÍ STAVEBNÍ ETAPA: MOST U POŠTY – KONEC LIBŇATOV
  Most u pošty bude zcela uzavřen již od počátku stavby, průjezd přes něj nebude možný. Od této chvíle nebude možné využívat cestu od hospody k poště ani pro pěší pohyb. Jako alternativní cesta pro pěší bude využívána „zadní ulička k poště“ a provizorní dřevěná lávka, která bude vybudována na vhodném místě po dohodě se stavební firmou.
  Bude probíhat jak oprava mostu, tak celé vozovky v této etapě, včetně budování dešťových kanalizací.
  Rodiny, které bydlí v dotčeném úseku se automobilem k domu dostanou pouze po domluvě se stavební firmou – budeme ještě informovat individuálně, dotčeným rodinám dopřesníme.
  Průjezd vozidel k nemovitostem bude v této etapě tolerován ve směru od Havlovic až na Bavlňák v době, kdy nebude průjezd omezen kvůli stavbě mostu u Bejrových (viz. 2. strana).
 3. DRUHÁ STAVEBNÍ ETAPA: HOSPODA – KŘIŽOVATKA V LIBŇATOVĚ
  Druhá stavební etapa se bude týkat mostu u Klementových (čp. 200) a Stejskalových (čp. 144), kompletní rekonstrukce vozovky v úseku křižovatka – hospoda, stavbě dešťových stok a prací na vodním zdroji Tomkova studna.
  Rodiny, které bydlí v dotčeném úseku se automobilem k domu dostanou pouze po domluvě se stavební firmou v závislosti na průběhu prací – budeme ještě informovat individuálně, dopřesníme.
  Průjezd vozidel k nemovitostem bude v této etapě tolerován ve směru od Maršova u Úpice až na Bavlňák (po nové vozovce opravené v 1. etapě).
 4. STAVBA MOSTU U BEJROVÝCH (čp. 75)
  Termín začátku stavby mostu u Bejrových je neoficiálně zatím 4. 4. 2022, ještě ho upřesníme. Od této doby nebude průjezdná cesta k mateřské škole, ani uličkou okolo Rejdákových (čp. 184) apod. Obyvatelé bydlící „za mostem“ ve směru od hlavní silnice, zaměstnanci a rodiče dětí z mateřské školy budou instruováni obcí a personálem MŠ o možnostech dopravy. Průchod okolo stavby bude zajištěn, nárazově bude omezen v průběhu stavby při budování dešťové kanalizace – termínově bude upřesněno v závislosti na průběhu prací.
 5. KOMUNÁLNÍ ODPAD
  Budeme řešit obsluhu pro vývoz komunálních odpadů. Jisté je, že pro rok 2022 bude změna v domácnostech, které leží v úseku stavby. Popelářské vozy pravděpodobně nebudou k jednotlivým domácnostem zajíždět.
 6. DOPRAVA
  V průběhu stavby bude po vozovce částečně tolerována doprava pouze občanům k nemovitostem, kteří se aktuálně nenachází ve stavbou dotčeném úseku. Je třeba vždy pamatovat na to, že vždy a pro všechny bude stále platit zákaz vjezdu a že doprava přes staveniště bude benefit nás, kdo v dotčeném úseku bydlíme!
  Obec se bude snažit vytipovat dočasná parkovací místa pro občany, kteří budou aktuálně nejvíce stavbou zasažení. Nicméně je jasné, že možnosti jsou velmi omezené. Z tohoto důvodu se s platností od 14.03.2022 zakazuje stání na veřejných prostranstvích bez povolení, a to V CELÉ OBCI !!! Automobily je možné odstavovat pouze na soukromých pozemcích. Veřejná místa mohou být využívána lidmi, kteří budou nejintenzivněji dotčeni stavbou – tyto situace mohou v podstatě nastat z hodiny na hodinu.
  Do úseku stavby by se v žádném případě v době rekonstrukce (od 14. 3. 2022) nemělo dostat vozidlo, jehož majitel nemá trvalé bydliště v místě stavby nebo zde nevlastní nemovitost. Občany ve všech dotčených nemovitostech se budu snažit kontaktovat během přelomu února a března s aktuálními informacemi. Prosím Vás o to, pokud máte individuální požadavky, přijďte se domluvit v předem domluveném termínu na obecní úřad (volejte, prosím, až po 15.2.2022) nebo pište na e-mail starosta@libnatov.cz. Budeme hledat možnosti, které by nám dopravu co nejvíce usnadnily. Je ale třeba počítat s tím, že v určité fázi stavby se mnozí z nás nedostaneme motorizovaně ke své nemovitosti. Některých se toto může vzhledem k poloze domu týkat dlouhodobě. Problematický bude rovněž pohyb s kočárky, i bez nich. Je třeba dbát maximální možné opatrnosti.
 7. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
  Ve směru Libňatov – Maršov u Úpice nebude jezdit veřejná doprava. Jednání o náhradní dopravě nás čekají. Všechny autobusové linky pro Libňatováky budou v každém případě končit na křižovatce.
 8. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
  V průběhu stavby může být omezena doprava hasičských vozů, vozů ambulance i policie. Zdravotní problémy i proto Myslete, prosím, na to, že vážné zdravotní potíže lidí v dotčeném úseku je třeba řešit okamžitě, bez zbytečného odkládání. Cílem všech je stálé zajištění co nejrychlejší možné péče, která bude nutná. Je ale třeba myslet na to, že doprava po obci bude velmi ztížená.
 9. DODÁVKY VODY
  Dá se čekat, že v průběhu stavby bude docházet k občasným výpadkům vody jak v Libňatově, tak ve Svobodném. Způsobené budou plánovanými přeložkami i možnými poruchami.
 10. PŘEPRAVNÍ SLUŽBY
  Možnosti obsluhy České pošty a ostatních kurýrních dopravců budeme řešit.

PAMATUJTE, PROSÍM, ŽE VÝSLEDKEM BUDE NOVÁ SILNICE, PO KTERÉ UŽ LÉTA VOLÁME.

VĚŘÍM, ŽE AČ NÁS V ROCE 2022 ČEKAJÍ VELKÁ OMEZENÍ, DOKÁŽEME SE S NIMI POPASOVAT.

Jaroslav Pich, starosta obce Libňatov

mini mapa
Plánované akce

sobota 24.9.2022 od 20:00 hod
Posvícenská zábava
DJ Two brothers
80.-90. léta
KD Libňatov
plakát zde >>>


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Rekonstrukce kulturního domu

náhledové foto
Oslavy 130 let SDH Libňatov

náhledové foto
Slavnostní vítání občánků

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.