Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Divadelní představení: Jak vyhnat Vyžralovy
30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Kategorie:
Zasedání zastupitelstva 2006 - 2020

Obecně závazné vyhlášky a jiné dokumenty s místní působností

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1. 1. 2024 

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

14. 6. 2023
* Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ZRUŠENA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 17. 11. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Libňatov č. 3/2019, o místních poplatcích ZRUŠENA
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015 10. 7. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2017 10. 7. 2019
* Vyhláška č. 2/2015 systém shromažďování, sběr, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA
Vyhláška č. 1/2009 o stanovaní místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1. 1. 2010
* Vyhláška č. 20/2003 zákaz volného pobíhání psů ZRUŠENA
   
Plán zimní údržby 16. 11. 2021
   
Vnitřní směrnice pro bankovní účet pro vodohospodářskou infrastrukturu 15. 6. 2023
Vnitřní směrnice VS-3/2017 pravidla rozpočtového procesu pro organizace zřízené a založené obcí Libňatov 1. 11. 2017
Vnitřní směrnice VS-2/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. 11. 2017
Vnitřní směrnice VS-1/2017 O zbabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. 1. 11. 2017

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech