.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Návštěvní kniha
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Poskytování informací
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Veřejné zakázky
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2020

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

Poplatky na rok 2020.
15. ledna 2020

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 500,- Kč na osobu a rok, /chalupu nebo chatu/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 250,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost všech poplatků je do 30. 4. 2020

Vodné pro rok 2020 je nově stanoveno na 25Kč/m3,
odečítání spojené s kontrolou vodoměrů bude probíhat 1x ročně v měsících srpen a září,
Zálohu lze zaplatit v měsících lednu a únoru po předložení fotografie aktuálního stavu vodoměru

Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

Informace OÚ:
15. ledna 2020

Na úřední desku vyvěšen dokument SOJH o vyvěšení rozpočtů (SOJH)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Tříkrálová sbírka:
2. ledna 2020

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 4. ledna 2020 pod záštitou Oblastní charity Náchod
Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Výtěžek sbírky je určen především na Pečovatelskou službu Náchod (pomoc nemocným, osobám s handicapem, seniorům), pomoc matkám s dětmi v tísni, dětem opouštějícím dětský domov a dalším sociálně potřebným lidem v regionech.
Děkujeme všem, kteří uvedenou akci aktivně podporujete.
Letáček zde >>>

Informace OÚ:
20. prosince 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>

Oznámení o uzavření obecního úřadu:
18. prosince 2019

Vážení občané,
ve dnech 21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 bude pro veřejnost uzavřen Obecní úřad v Libňatově.

Útulek:
18. prosince 2019

Vážení občané,
naše obec uzavřela úmluvu o odchytu psů. V případě stížnosti na volně pobíhajícího psa bude nyní nově přivolána odchytová služba, která zvíře odveze do pobytového zařízení ve Dvoře Králové nad Labem. Náklady, které jsou spojené s odchytem, dopravou zvířete a pobytem v zařízení poté zaplatí majitel psa.
Dále upozorňuji, že majitelé, jejichž psi nejsou označeni známkami, si je mohou vyzvednout na obecním úřadě v Libňatově.
A dále upozorňuji, že od 1.1.2020 platí, že psi musí být povinně očipováni kvůli identifikaci.
Apeluji proto na Vás, prosím, zabezpečte si své domácí mazlíčky tak, aby neohrožovaly okolí. Předejděme tím veškerým špatnostem.

Jaroslav Pich
starosta

Cena vody a odpadů
18. prosince 2019

Vážení občané,
dovolte, abych Vám sdělil nepopulární informace, které se týkají poplatků v obci Libňatov v roce 2020.
Z důvodu zvyšujících se nákladů na svoz, likvidaci a skládkování komunálního odpadu přistoupila naše obec ke zvýšení ceny za odpad na 500 Kč za trvale přihlášenou osobu.
Dále od 1.1.2020 dochází také ke změně ceny vodného. Za 1m3 nyní odběratelé zaplatí 25 Kč. Důvodem ke zdražení je fakt, že obec na cenu odebrané vody výrazným způsobem doplácí a jako řádný hospodář musí ke zdražení vodného přistoupit.
Podrobněji jste se důvody, které vedly k navýšení zmíněných plateb, mohli dozvědět na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. prosince. Informováni budete v průběhu ledna také prostřednictvím letáků, které budeme distribuovat do Vašich schránek.
Děkuji za pochopení

Jaroslav Pich
starosta

Informace OÚ:
17. prosince 2019

Veřejná vyhláška č. 3/2019 - O místních poplatcích
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Poděkování hejtmana:
11. prosince 2019

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

V úterý dne 17. prosince 2019 od 19:00 hod
9. prosince 2019

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. majetkové záležitosti,
  3. úprava ceny vodného,
  4. plán akcí na rok 2020,
  5. veřejná vyhláška,
  6. finanční záležitosti,
  7. jmenování inventarizačních komisí,
  8. různé.

Informace OÚ:
9. prosince 2019

na úřední desku vyvěšena veřejná výhlaška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, týkající se lesního zákona
elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
29. listopadu 2019

Vyvěšen Návrh rozpočtu svazku JH na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2021-2023 (návrh)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Virtuální prohlídka obce
25. listopadu 2019

Obec Libňatov nechala zhotovit profesionální fotografii z dronu, který naši obec nasnímal v 360-stupňovém zobrazení ve velmi vysokém rozlišení. Snímek si můžete přibližovat, posunovat a pomocí odkazů přímo ve fotografii se můžete také podívat na vybraná místa v naší vesnici.
Virtuální prohlídka naší obce je dostupná na odkazu níže, nebo po kliknutí na obrázek hned pod přivítáním na úvodní strance.
www.virtualtravel.cz.

Kniha o historii obce
9. října 2019

Milí občané,
společně s pracovníky trutnovského archivu připravujeme publikaci o historickém vývoji naší obce a chtěl bych Vás proto požádat o spolupráci.
Pokud máte doma fotografie, pohlednice, historické plakáty nebo další zajímavé předměty, moc Vás prosím o to, zda byste je mohli poskytnout k oskenování či nafocení. Nabídněte cokoliv, co by přispělo k vytvoření co možná nejlepší publikace o Libňatově. Hledáme například i materiály týkající se historie školy, stavby božích muk, nebo jakékoliv další věci s vazbou na naši obec.
Odměnou za poskytnuté hodnotné materiály se Vám pak od obce dostanete výtisk knihy zdarma.
Kontaktujte mě na telefonním čísle 720 562 139 nebo na emailu obec.libnatov@seznam.cz.
Mnohokrát děkuji.
Jaroslav Pich, starosta

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

každý čtvrtek od 18:00
trenink stolní tenis
od 7. listopadu 2019 pravidelně
KD Libňatov
T.J. Sokol
plakát zde >>>

sobota 25.1.2020 od 20:00
Hasičský ples
zajištěno občerstvení
bohatá tombola
hraje Sirius
KD Libňatov
SDH Libňatov
plakát zde >>>

sobota 8.2.2020 od 15:00
Klub loutkařů Úpice
následuje: Filmový večer
Kulturní dům
obec Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Rozsvícení vánočního stromu

náhledové foto
Adventní výstava

náhledové foto
Ocenění dárců krve a plazmy

Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS