.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

logo KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Zájezd na Slovensko

Ve dnech 16. aľ 19.7.2009 se uskutečnil zájezd zástupců naší obce na východní Slovensko do obce Trhoviště. Zájezdu se zúčastnilo 37 občanů různých věkových kategorií.. Během pobytu se naši občané seznámili se způsobem ľivota v tamním regionu. Uskutečnila se řada neformálních setkání s občany obce Trhoviště, proběhla návštěva zemědělského podniku, návštěva tří kostelů a v neposlední řadě i výlet na Viničné jezero a Zemplínskou Šíravu. V pátek večer proběhlo oficiální setkání se členy místní samosprávy a se zástupci společenských organizací, během kterého byla starosty obou obcí podepsána "Partnerská smlouva" o vzájemné spolupráci mezi obcemi Trhoviště a Libňatov. V sobotu se 3 druľstva našich hasičů zúčastnila soutěľe v poľárním útoku "O pohár starosty obce Trhovistě", za účasti dvou druľstev ľen a 10 druľstev muľů. Druľstvo ľen a druľstvo muľů své soutěľe vyhrálo, druhé druľstvo muľů obsadilo 5. místo. Za zajímavost stojí to, ľe v případě společné soutěľe muľů a ľen, by druľstvo našich ľen a dívek obsadilo druhé místo. Celkově ohlasy na uskutečněný zájezd jsou kladné. K dobrému průběhu přispěli i řidiči zájezdového autobusu ze Soukromé školy ochrany osob a majetku v Brně. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z "Programu podpory projektů z oblasti mezinárodní spolupráce" od KHK ve výši 50 tisíc Kč.

-me-

foto ©Jan Pich a ©Pavel Borůvka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Zpět na fotogalerii

mini mapa
Plánované akce

sobota 13.8.2022 od 8:00 hod
Tenisový turnaj
čtyřhry
kategorie muži a ženy zvlášť
občerstvení zajištěno
tenisový kurt
TJ Sokol
plakát zde >>>

sobota 27.8.2022 od 20:30 hod
Letní kino
Deníček moderního fotra
občerstvení zajištěno
Obec Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Rekonstrukce kulturního domu

náhledové foto
Oslavy 130 let SDH Libňatov

náhledové foto
Slavnostní vítání občánků

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.